Brucoši IUNP su na početku semstra, u periodu između 13. i 24. oktobra,  imali priliku da se upoznaju sa profesorima i asistentima u prostorijama Kulturnog centra. U opuštenoj atmosferi su od svojih dekana, budućih profesora i asistenata saznali šta ih sve tačno očekuje tokom studija; dobili su razne savete i priliku da već na samom početku daju svoje predloge, sugestije i primedbe i aktivno se uključe u nastavne i vannastavne aktivnosti.