CLOSE X

Promocija knjige dekana prof.dr Bećira Kalača i časopisa “Ekonomski izazovi”

Departman za ekonomske nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u četvrtak, 29.05.2014.g., organizirao je promociju udžbenika Preduzetništvo autora prof. dr. Dragoslava Jokića i prof. dr. Bećira Kalača. O udžbeničkom izdanju govorio je rektor, prof. dr. Suad Bećirović, prof. dr. Šemsudin Plojović i doc. dr. Elma Elfić Zukorlić.

Takođe, promovisani su i časopisi u izdanju Departmana za ekonomske nauke, Ekonomski izazovi, peti broj, i treći broj Studentskih izazova. Časopise su promovirali  asistent Enes Džemić i studentica Ajla Šehović.